Chiều ngày 11/4/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành có liên quan. Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong quý I năm 2023.

 Quý I năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đạt nhiều kết quả khả quan. Kết quả, việc gieo trồng các loại cây vụ xuân đạt kế hoạch, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sản phẩm OCOP được tập trung, các xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà được tỉnh đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 14.180,92 tỷ đồng, bằng 107,97% (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2022, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa tăng mạnh ước đạt 1.096,92 tỷ đồng, bằng 119,49% (tăng 19,49%) so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 10/4/2023 đạt 93,839 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch tỉnh giao, 27% kế hoạch thị xã giao, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, thị xã Kỳ Anh còn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 29/66 dự án, trong đó tập trung các dự án trọng điểm như: Nhiệt điện II, Cao tốc, các tuyến đường trong khu kinh tế.

Bên cạnh đó, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm của người dân,  công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản l‎ý cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng.  Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tổ chức lễ bàn giao 54 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng theo quy định. Tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Trần Nam Vũ - Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Kỳ Anh báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư xã Kỳ Nam, phường Kỳ Thịnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư xã Kỳ Nam, tỉ lệ 1/500, quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư tại phường Kỳ Thịnh phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, tỉ lệ 1/500.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy đối với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh làm rõ một số nội dung cụ thể về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của thị xã trong quý I năm 2023, đồng thời thống nhất với các quy hoạch chi tiết đã được trình bày. Đồng thời, nêu lên một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần tiếp tục tập trung, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra.  Trong đó, đề nghị tập trung hơn nữa để đưa xã Kỳ Nam, Kỳ Ninh lên phường, tập trung xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quan tâm đến tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn, chú trọng để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả bền vững, phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở…

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh đã phân tích, làm rõ thêm về những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của thị xã, đồng thời khẳng định, những kết quả mà thị xã Kỳ Anh đạt được trong quý I là rất đáng khích lệ, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của các tầng lớp Nhân dân trong thị xã. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị uỷ đề nghị các đồng chí Ban Thường vụ Thị uỷ cần nỗ lực, quyết tâm, lãnh đạo chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ theo đúng đường găng tiến độ đã đề ra, đặc biệt tập trung cao cho công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng; quan tâm công tác an ninh trật tự; phải làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch… Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã sớm hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư tại  xã Kỳ Nam, phường Kỳ Thịnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.960
    Online: 41