Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Tham dự có các đồng chí Trưởng, Phó và thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và đại diện Thường trực Đảng uỷ các xã, phường. Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thị xã quý I năm 2023

Trong quý I, Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ Kỳ Anh ban hành các quyết định, kế hoạch, các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận, xây dựng mô hình "dân vận khéo" và quy chế dân chủ cơ sở. Theo đó, đã tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường, tập trung nắm bắt thông tin và xử lý các kiến nghị của người dân…

Quý I, thị xã Kỳ Anh đã đăng ký 27 mô hình "dân vận khéo" (trong đó xã, phường xây dựng 15 mô hình, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng 12 mô hình), chỉ đạo hướng dẫn 11 xã, phường xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền với Nhân dân năm 2023, đến nay đã có 3 đơn vị tổ chức đối thoại; chất lượng đối thoại cơ bản được nâng lên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo được không khí dân chủ, đồng thuận trong Nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết được tăng cường; tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin một số vấn đề nổi cộm đang diễn ra trên địa bàn như: xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo, tinh vi, có tổ chức; đồng thời cho biết việc giải quyết một số vấn đề tồn đọng tại cơ sở chưa được quyết liệt; nhận thức của một số người dân về công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh còn hạn chế; một số đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chưa hiệu quả. Các đại biểu đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát sau đối thoại; cần có sự đánh giá khen thưởng biểu dương đối với hiệu quả của các mô hình dân vận khéo; có sự quan tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hoá cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ…

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, các xã, phường… trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu phải tiếp tục quan tâm quán triệt sâu rộng các quy định của Trung ương, của tỉnh, thị xã về thực hiện công tác dân vận,quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tỉnh táo, cảnh giác trước những hành vi lừa đảo… Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác đối thoại ở cơ sở; quan tâm đến việc thực hiện các kết luận sau đối thoại; tiến hành khen thưởng động viên các mô hình dân vận khéo; chuẩn bị tốt cho việc Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657 - QĐ/ThU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.653.852
    Online: 10