Đảng bộ Chính quyền thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị học tập , quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 26/1/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và Lễ chào cờ tháng 3. Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tham dự buổi lễ.

Lễ chào cờ tháng 3 năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, triển khai nhiệm vụ trong tâm tháng 3 và quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 26/1/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Chúc mừng sinh nhật các đồng chí đoàn viên công đoàn.

    Sau nghi lễ chào cờ, các đại biểu nghe kể mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được quán triệt các văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 3, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3.

    Hội nghị đã được học tập, quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 26/1/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đề nghị các phòng, ban cần tập trung cao cho công việc; tiếp tục chỉnh trang đô thị; quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường; công tác GPMB, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường công tác cải cách hành chính…

    Theo đó, cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi các nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh kết luận hội nghị.

    Đồng chí Nguyễn Thế Anh - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã, Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.875
    Online: 74