Đảng bộ phường Hưng Trí vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động phong trào: “Chi bộ 04 tốt", "Đảng bộ 04 tốt”. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy; các đồng chí Đoàn công tác 336 chỉ đạo phường Hưng Trí.

Đồng chí Mai Thị Hoa Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Trí khai mạc hội nghị.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Hưng Trí lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, một số chỉ tiêu đã đạt và nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Chương trình đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được cũng cố và hoạt động có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%, giá trị sản xuất xã hội ước đạt 1.804,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ - thương mại, ổn định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và thành lập mới được 56 doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Tài - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí  báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy ghi nhận sự nỗ lực mà Đảng bộ phường Hưng Trí đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ phường cần tiếp tục lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/ThU, Nghị quyết số 09-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy; các Kết luận số 504-TB/ThU và Kế hoạch 76-Kh/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy; tập trung phát động, chỉ đạo xây dựng mô hình "Chi bộ 04 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 04 tốt”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND phường; phát huy hơn nữa vai trò Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu xây dựng phường Hưng Trí sớm đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy phường Hưng Trí triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đảng bộ phường Kỳ Long vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua: “Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ 4 tốt”. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy, các đồng chí Đoàn công tác 336 chỉ đạo phường Kỳ Long. 

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Kỳ Long khai mạc hội nghị.

 Trong nửa đầu nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ và Nhân dân phường Kỳ Long đã đoàn kết, đồng thuận nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, giành những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá, bộ mặt xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Có 03/24 chỉ tiêu vượt và 11/24 chỉ tiêu đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII đề ra. Thực hiện tốt 03 mũi đột phá, công tác phát triển kinh tế được tập trung chỉ đạo, hiệu quả đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ngày càng nâng lên; công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được quan tâm; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 là 65 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% (vượt chỉ tiêu đại hội).

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nêu các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy khẳng định: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân phường Kỳ Long phải nỗ lực, quyết tâm nhằm khắc phục hạn chế đã chỉ ra bằng các giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4; đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường công tác cải cách hành chính, quan tâm an sinh xã hội, lao động việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân nhằm góp phần sớm đưa Kỳ Long đạt chuẩn đô thị văn minh…

Đồng chí Trần Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy triển khai một số nội dung xây dựng “Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Dịp này, Đảng bộ xã Kỳ Long đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Chiều ngày 23/5/2023, Đảng bộ xã Kỳ Hoa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Huyền - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, các đồng chí trong Đoàn công tác 336 chỉ đạo xã Kỳ Hoa.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa phát biểu khai mạc hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Kỳ Hoa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp sát thực tiễn địa phương, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; ban hành các Nghị quyết, Kết luận, chương trình trọng tâm …. Đó là những định hướng quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thuận lợi để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Doãn Văn Phú - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Hoa đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXIII đã đề ra. Theo đó, đến giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã hoàn thành đạt và vượt 19/31 chỉ tiêu , trong đó có 11 chỉ tiêu vượt như tỉ lệ  kết nạp Đảng viên hằng năm đạt 120% kế hoạch (3 năm kết nạp được 18 đảng viên, chỉ tiêu 4-5 đảng viên/năm); hằng năm Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến nay là 1,85% ( chỉ tiêu dưới 2%); tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đến nay là 85% (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 75%); giữ vững trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 95% (chỉ tiêu đạt 90%); tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đến nay đạt 92% (chỉ tiêu đạt trên 85%); tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình thể thao” đến nay đạt 40% (chỉ tiêu đạt 30%); 6/6 thôn giữ vững danh hiệu Thôn văn hoá...

Bên cạnh đó, Đảng bộ có 08 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra như: Kết quả xếp loại đảng viên hằng năm đảm bảo đúng quy định, điều lệ Đảng, tỷ lệ Đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80% (chỉ tiêu 80% trở lên); đạt chuẩn chính quyền vững mạnh toàn diện; MTTQ và các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn hiện nay đạt 100%; đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị, xã hội; đạt 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm; đạt 100% thôn xóm an toàn ổn định chính trị.

Đặc biệt, trong năm 2022 xã đã tập trung hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, đã được các sở, ban, ngành cấp tỉnh đánh giá đạt 20/20 tiêu chí. Tổng thu nhập cuối năm 2022 đạt 293,2 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2020 (263,1 tỷ đồng).

Đồng chí Trần Thị Huyền - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã Kỳ Hoa tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, các phong trào thi đua; đặc biệt, phải giữ vững và phát huy các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, từ đó góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.129
    Online: 18