Chiều ngày 21/5/2023, UBND phường Kỳ Liên tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu.

Đc Trần Như Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu

        Tại buổi Lễ, đã thông qua Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/4/2023 về việc xây dựng mô hình "Tổ hoà giải cơ sở kiểu mẫu” trên địa bàn phường. Theo đó xác định công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những biện pháp quan trọng góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, coi đó là một quan điểm nhất quán trong quản lý xã hội, nên vị trí vai trò của Tổ hòa giải và Hòa giải viên có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua việc xây dựng mô hình góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ, giảm thiểu đơn thư, khiếu nại vượt cấp nhằm giữ gìn ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh nông thôn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

"Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu" tại TDP Liên Sơn

         "Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu" tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên được thành lập gồm 07 thành viên, với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải và các hòa giải viên, góp phần phát hiện kịp thời, tổ chức hòa giải tốt mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, vợ chồng; các tranh chấp dân sự phát sinh trong mỗi gia đình và giữa các hộ dân với nhau; các vụ việc vi phạm pháp luật nhỏ, hạn chế những tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư, phấn đấu đạt tỷ lệ hòa giải thành công trên 90% trở lên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.586
    Online: 31