Chiều ngày 15/05/2023, Đảng bộ phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã, đại diện Đoàn công tác chỉ đạo phường Kỳ Phương.

 

Đồng chí Trần Đình Thành - Bí thư Đảng uỷ phường Kỳ Phương khai mạc hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Kỳ Phương đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khoá XXX đã đề ra, đặc biệt tập trung thực hiện 3 khâu đột phá về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững và nâng cao các tiêu chí phường văn minh đô thị; tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương xã hội và pháp luật nhà nước.

Đảng bộ còn thường xuyên xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt, quan tâm triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ giai đoạn 2021 - 2025; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh về xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại II vào năm 2025 và phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Lê Hải Nam - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ phường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ phường Kỳ Phương đã kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 14 đồng chí và tặng Huy hiệu Đảng cho 45 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020, 2021, 2022 được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường đã có bước tăng trưởng đều theo từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ lệ nông nghiệp chiếm 7%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 41%; thương mại dịch vụ chiếm 52%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu/người/năm (tăng 1,28 lần so với năm 2020); tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 16 tỷ đồng; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,37%; tỉ lê hộ cận nghèo giảm còn 3,27%; hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao quân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kỳ Phương đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn. Sau hội nghị sơ kết, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn đã đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường phải chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế chưa hoàn thành. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm công tác xoá nghèo bền vững, tập trung quyết liệt để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp… Bên cạnh đó, Đảng bộ phường cũng cần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bởi việc làm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp.

Sáng ngày 16/5, Đảng bộ phường Kỳ Liên  đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát động phong trào xây dựng “Chi bộ 04 tốt”, "Đảng bộ cơ sở 04 tốt”.  Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Nguyễn Thị Mai Dung - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và các đồng chí trong Đoàn công tác 336 chỉ đạo địa phương.

Đồng chí Trần Phố Huế - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên khai mạc hội nghị.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân phường Kỳ Liên đã nổ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Phương báo cáo đánh giá tình hình, kết quả, bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Kỳ Liên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến thời điểm hiện nay, phường Kỳ Liên có 17/25 chỉ tiêu đạt và vượt, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc hơn.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Kỳ Liên đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường cần tập trung hoàn thành 8 chỉ tiêu còn lại, tiếp tục phát huy 17 chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu vượt kết quả cao hơn.

Theo đó, Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung mọi nguồn lực xây dựng đô thị văn minh; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, phát triển các loại hình thương mại dịch vụ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân… Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã thông tin tình hình kinh tế xã hội, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn và trả lời một số nội dung mà cán bộ, đảng viên phường Kỳ Liên quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Cao Bắc - Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Liên phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào xây dựng “Chi bộ 04 tốt”, Đảng bộ cơ sở 04 tốt”.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.741
    Online: 82