Chiều ngày 12/5/2023, UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức cuộc họp kiểm tra việc triển khai thực hiện thành lập phường Kỳ Nam. Tham dự có các đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025; Nguyễn Văn Chung - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Quản lý các dự án thành lập thành phố Kỳ Anh; đại diện Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng đô thị văn minh; đại diện Đoàn công tác 366 chỉ đạo xã Kỳ Nam cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng xã Kỳ Nam thành phường năm 2023, trong 4 tháng đầu năm, trên cơ sở rà soát, kiểm tra, đánh giá của các phòng, ban thị xã đến thời điểm hiện nay, xã Kỳ Nam đã đạt 11/18 tiêu chí, bao gồm: Diện tích tự nhiên; cân đối thu chi ngân sách; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trạm y tế; đất công trình giáo dục; đất công trình văn hóa, thể dục thể thao; cấp điện sinh hoạt, diện tích đất giao thông; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh; mật độ đường cống thoát nước chính và tỷ lệ chất thải rắn được thu gom. 07 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy mô dân số; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều trung bình 03 năm gần nhất; cơ sở hạ tầng thương mại; cơ sở giáo dục; tỷ lệ đường được chiếu sáng; đất cây xanh sử dụng công cộng; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải bằng biện pháp phù hợp hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Chuổng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Kỳ Nam thành phường trong 4 tháng đầu năm 2023.

Tại cuộc họp, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã trình bày kiến nghị, đề xuất; nêu những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện triển khai thành lập phường. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất cùng với khung kế hoạch đã đề ra, đại diện các phòng, ban, đơn vị cấp thị có liên quan đã trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

Trong thời gian tới, xã Kỳ Nam tập trung chỉ đạo và hoàn thiện 07 tiêu chí chưa đạt yêu cầu, triển khai thực hiện các đầu việc xây dựng xã Kỳ Nam thành phường, cụ thể như: Hoàn thành việc sát nhập thôn 4 Đông Yên vào thôn Quý Huệ xã Kỳ Nam, phối hợp UBND xã Kỳ Lợi rà soát cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân; quan tâm việc phát triển thu hút khách du lịch về trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; đẩy nhanh việc tu sửa, nâng cấp lại trạm y tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trường học, các công trình văn hóa, thể dục thể thao; đồng bộ kết cấu hạ tầng và các nội dung liên quan đến vấn đề xử lý nước thải, cấp nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Chung - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Trưởng Ban Quản lý các dự án thành lập thành phố Kỳ Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát lại hiện trạng, vạch rõ nội dung và đề ra giải pháp thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị phụ trách, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai theo khung kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025 đã ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Nam trong việc thực hiện khung kế hoạch xây dựng xã trở thành phường trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng chỉ rõ, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp thị đến cấp cơ sở. Do đó, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đoàn kết, thống nhất, vận dụng tối đa nhân lực, vật lực để sớm hoàn thành khung kế hoạch mà Ban Chỉ đạo đã đề ra, sớm đưa xã Kỳ Nam trở thành phường trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.882
    Online: 58