Tận dụng lợi thế về ao hồ, mặt nước, nhiều hộ gia đình tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xây dựng mô hình nuôi vịt thương phẩm, đem lại thu nhập khá cho bà con nông dân.

Những năm qua, xã Kỳ Ninh đã chỉ đạo bà con nhân dân đa dạng hóa ngành nghề phù hợp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Ngoài phát huy tiềm năng lợi thế về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế tiêu biểu, hiện nay, một số gia đình trên địa bàn đã tân dụng diện tích ao hồ, mặt nước để nuôi vịt trời, vịt thương phẩm, mạng lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi vịt của ông Trần Văn Tường ở thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

Ông Trần Văn Tường ở thôn Vĩnh Thuận,  xã Kỳ Ninh được biết đến là người nuôi vịt trời đầu tiên ở thị xã Kỳ Anh và là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển mô hình nuôi vịt. Trên diện tích trang trại rộng gần 1,5 ha ở cánh đồng Vĩnh Thuận, ngoài nuôi vịt trời, gia đình ông đã mở rộng mô hình sang nuôi vịt thương phẩm, bình quân mỗi năm gia đình ông nuôi 04 lứa vịt, mỗi lứa 3000 con. Hiện nay, trang trại đã tự cung cấp giống tại chỗ nên lợi nhuận tăng lên khá cao.  Theo chân ông, một số hộ dân ở xã Kỳ Ninh đã đầu tư nuôi thả hàng nghìn con vịt thương phẩm, bước đầu đem lại nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.849
    Online: 14