Sáng ngày 09/5/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị quán triệt các Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU và Nghị quyết 09-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy, hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 76-KH/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025 và giao ban Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy; đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy; Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được quán triệt Kết luận số 490-TBKL/ThU ngày 29/3/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy; hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 76-KH/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt Kết luận số 504-TBKL/ThU ngày 18/4/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Kỳ Anh quán triệt Kết luận số 490-TBKL/ThU ngày 29/3/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ThU của BTV Thị ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh quán triệt, hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 76-KH/ThU của BTV Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về hoạt động của Đoàn công tác 336, Đoàn đã chủ động phân công chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc khá toàn diện các nhiệm vụ trên địa bàn; sâu sát, chỉ đạo cơ sở tập trung vào các nội dung trọng tâm: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn mới.

 Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn mới bao gồm các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời các Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện. Về xây dựng "Chi bộ 4 tốt” và “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu: Các Đảng bộ, chi bộ cần xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, phấn đấu 100% chi bộ, đảng viên đăng ký thi đua, tập trung xây dựng các mô hình điểm để sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Theo đó, các Đảng bộ chuẩn bị tốt Sơ kết giữa nhiệm kỳ; tập trung xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, phát triển các mô hình kinh tế tiêu biểu, xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp…; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và tăng cường công tác cải cách hành chính…  Đối với Đoàn công tác 336, tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Thường vụ Thị ủy.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.803
    Online: 105