Ngày 26/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh vừa tiến hành kỳ họp thường kỳ để xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Kỳ Nam và Đảng ủy phường Kỳ Phương, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy:

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, Đảng ủy xã Kỳ Nam và Đảng ủy phường Kỳ Phương đã có một số ưu điểm trong trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn có một số hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu Đảng ủy xã Kỳ Nam và Đảng ủy phường Kỳ Phươngtổ chức hội nghị kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm về các hạn chế, khuyết điểm, xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số:

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kỳ Long. Với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kỳ Long, đồng chí Trần Văn Chung đã không gương mẫu, sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Vi phạm của đồng chí Trần Văn Chung đã làm ảnh hưởng đến uy tín của người đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Trần Văn Chung.

3. Ngoài ra, tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã bàn bạc, cho ý kiến về kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.972
    Online: 65