Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Kỳ Hoa

Bà con nông dân xã Kỳ Hoa trồng rau màu nâng cao thu nhập

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Hội Nông dân xã Kỳ Hoa đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân lựa chọn những phần việc cụ thể và chỉ đạo các chi hội nông dân tổ chức thực hiện. Theo đó, các phong trào thi đua do các cấp hội phát động đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng như phong trào “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

.....Nuôi cá lồng bè dưới thượng nguồn Sông Trí

Hội Nông dân xã Kỳ Hoa đã kịp thời quán triệt kịp thời bằng nhiều hình thức, với nội dung là các quyết sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình nông thôn mới. Trong những năm qua, hội đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, với gần 4.200 lượt cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Chính phủ và địa phương về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương và tổ chức hội vững mạnh. Từ đó, các chi hội nông dân trên địa bàn đã vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khuôn viên, xây dựng hàng rào xanh; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp hội viên cải tạo vườn hoang, vườn tạp….

Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân xã Kỳ Hoa đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống cho hội viên nông dân. Ngoài việc vận động nông hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân còn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho lao động như các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, trâu bò, gà thương phẩm…. Cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm. Đến nay, xã Kỳ Hoa đã có 01 mô hình với quy mô lớn, 7 mô hình vừa, 30 mô hình nhỏ. Các mô hình tập trung vào các thế mạnh đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên, nông dân vận dụng diện tích vườn hộ trồng rau màu, đặc biệt là quy hoạch vùng trồng rau tại xứ Đồng vại. Hiện, trên địa bàn xã Kỳ Hoa hiện có 381 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ trên các lĩnh vực vừa và nhỏ.

... Phát triển các mô hình trồng cây ăn quả

Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đăng ký thực hiện, trong đó tập trung vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia vào quá trình xây dựng 6/6 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, là xây dựng vườn mẫu, khu dân cử kiểu mẫu, cải tạo vườn tạp, vườn hoang và vườn hộ, trồng và chỉnh trang các tuyến đường tự quản của các chi hội ngày một sáng - xanh- sạch - đẹp, tạo nên những miền quê đáng sống, đáng cống hiện và dựng xây.

Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân xã Kỳ Hoa triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, hội cũng thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Với kiến thức tiếp thu được, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả năm 2022, toàn xã có 450 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 16% so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, Hội Nông dân xã Kỳ Hoa nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ hơn 15,7 tỷ đồng cho 270 hội viên vay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với tổng dư nợ hơn 65  tỷ đồng cho hội viên vay.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã Kỳ Hoa còn đẩy mạnh các hoạt động  nhân đạo, từ thiện, vận động cán bộ, hội viên mua thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt là huy động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cấp, các ngành hỗ trợ tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

.... Mô hình trồng hoa lay ơn ở xã Kỳ Hoa

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân xã Kỳ Hoa trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn nâng cao; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Tình làng, nghĩa xóm trở nên gần gũi, gắn bó, đoàn kết hơn; tinh thần tương trợ được phát huy…. Những kết quả từ  cuộc vận động còn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã Kỳ Hoa trong những năm qua.

Bám sát định hướng của Hội Nông dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Nông dân xã Kỳ Hoa đã và đang tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huy động đa dạng các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tập trung các nội dung, như: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; vận động tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Với những kết quả đã đạt được, ngày càng khẳng định vị thế và vai trò nòng cốt của Hội Nông dân xã Kỳ Hoa trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Mục tiêu trong thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp./.

 

                                                          


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.904
    Online: 87