Với mục tiêu đưa 2 xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa cán đích nông thôn mới nâng cao, trong 02 ngày qua, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 500 người gồm các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị, Đoàn công tác 336 chỉ đạo các xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa cùng cán bộ, nhân dân các xã, phường đã về giúp xã Kỳ Hà và Kỳ Hoa tập trung hoàn thiện các tiêu chí để thẩm định xã nông thôn mới nâng cao.

Dù thời tiết không được thuận lợi, nắng nóng song trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang thị xã Kỳ Anh cùng các xã, phường đã có mặt ở các thôn trên địa bàn xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa để giúp bà con nhân dân hoàn thành các tiểu tiêu chí trước ngày thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại các thôn Đông Hà, Tây Hà, Bắc Hà và Nam Hà, xã Kỳ Hà gần 100 cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân cùng đoàn viên thanh niên ở các phường Hưng Trí, Kỳ Trinh và xã Kỳ Ninh tập trung giúp đỡ bà con nhân dân chỉnh trang vườn hộ, tổng dọn vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, làm hố lắng, treo cờ tổ quốc ở các khu dân cư kiểu mẫu.

Cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên giúp thôn Đông Hà, Tây Hà chinh trang khu dân cư kiểu mẫu

Cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên phường Kỳ Trinh giúp đỡ thôn Bắc Hà chỉnh trang khu dân cư

Cán bộ, công chức xã Kỳ Ninh giúp đỡ thôn Nam Hà chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu

Với sự tiếp sức của cả hệ thống chính trị cùng với bà con nhân dân không chỉ giúp địa phương hoàn thành nhiều hạng mục còn lại mà còn tạo động lực cho người dân cùng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

.... chung tay đưa xã Kỳ Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Còn tại thôn Hoa Thắng, Hoa Đông, Hoa Tân…..các cán bộ phường Kỳ Liên, xã Kỳ Nam, Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và đô thị thị xã Kỳ Anh cùng người dân tháo dỡ chuồng trại và giúp chỉnh trang vườn hộ,  vườn mẫu và tổng dọn vệ sinh toàn thôn...

Các lực lượng hỗ trợ xã Kỳ Hoa chỉnh trang vườn hộ

...Vệ sinh phong quang, đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Kỳ Hoa

Lực lượng chi hội phụ nữ các thôn cùng tham gia dọn vệ sinh, phân loại rác ...

Với quyết tâm đưa 2 xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào đầu quý 2 năm nay, trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đều tham gia góp sức, giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Do đã cận ngày thẩm định, thị xã Kỳ Anh bố trí phân công thêm các lực lượng phối hợp giúp đỡ cùng bà con nhân dân các thôn hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.791
    Online: 112