Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã, qua đó đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Ngày 03/3/2023, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 445/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Theo đó, trong năm 2023 tập trung vào những nội dung sau:

      - Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá.

      + Phạm vi theo dõi: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếucho sản xuất, đời sống quy định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012, bao gồm: xăng, dầu thành phẩm; điện; khí dầu mỏ hóa lỏng; phân đạm; phân NPK; thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật; vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; muối ăn; sữa dành cho trẻ em dưới 06tuổi; đường ăn, bao gồm đường trắng và đườngtinh luyện; thóc, gạo tẻ thường; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

      + Đối tượng theo dõi: các phòng:Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND (bộ phận Y tế),Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa thị xã, Trung tâm Ứng dụng và BVCTVN; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan và UBND các xã, phường.

      - Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội.

     + Phạm vi theo dõi: tình hình thi hành pháp luật về lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và tình hình thi hành pháp luật về việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.

     + Đối tượng theo dõi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan và UBND các xã, phường.

          Tại Kế hoạch số 445/KH-UBND, giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Lao động TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND thị xã theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.871
    Online: 74