Ngay trong năm đầu tiên, sau Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã ban hành nhiều Nghị quyết để tập trung lãnh đạo các mũi đột phá và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, trong đó có những Nghị quyết sớm bắt rễ đi vào cuộc sống và trở thành đòn bẩy trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết của Đảng sát hợp với thực tiễn, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, mà còn là động lực tạo ra những “cú hích” mới trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ để dần hình thành dáng vóc một thành phố ở phía Nam Hà Tĩnh.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và công tác đảng viên”. 

Ngay trong năm đầu tiên, sau Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã ban hành nhiều Nghị quyết để tập trung lãnh đạo các mũi đột phá và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, trong đó có những Nghị quyết sớm bắt rễ đi vào cuộc sống và trở thành đòn bẩy trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết của Đảng sát hợp với thực tiễn, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, mà còn là động lực tạo ra những “cú hích” mới trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ để dần hình thành dáng vóc một thành phố ở phía Nam Hà Tĩnh.

Chi bộ Tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long  tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm

Để triển khai, thực hiện mũi đột phá: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết 09 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Từ việc xác định những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ như: việc sinh hoạt cấp ủy và chuẩn bị nội dung hời hợt; chế độ sinh hoạt đảng thiếu nghiêm túc; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; phân công nhiệm vụ đảng viên thiếu cụ thể nên đánh giá đảng viên còn chung chung, thiếu động lực; khen thưởng tràn lan; không phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên và đảng viên trong sinh hoạt; trong hoạt động của các chi hội chi đoàn: Thiếu động lực, tỷ lệ thu hút thấp, nội dung nghèo nàn, thiếu màu cờ sắc áo của tổ chức hội, đoàn; hiệu quả thấp... Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã chọn sinh hoạt chi bộ điểm, sinh hoạt chi hội, chi đoàn điểm để làm “trục xoay” trong triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02, Nghị quyết 09.

Chi bộ Tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên  tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm

Việc Xây dựng Đề án và triển khai Nghị quyết được thực hiện thận trọng, chắc chắc, đảm bảo tính khách quan, khoa học và thực tiễn của thị xã Kỳ Anh: Từ việc tổ chức khảo sát, đánh giá; làm việc với các tổ chức đảng, đoàn thể; làm điểm mẫu theo loại hình chi bộ; chi hội, chi đoàn; tổ chức rút kinh nghiệm và tổ chức hội thảo khoa học đúng nghĩa trước khi ban hành Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điểm nổi bật sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 02 ở thị xã Kỳ Anh đó là 100 % chi bộ, cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của điều lệ Đảng phù hợp với từng loại hình chi bộ. Số lượng Đảng viên dự sinh hoạt ở hầu hết các chi bộ được duy trì đảm bảo, nhiều chi bộ đã chú trọng hơn việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề gắn với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đã được các chi bộ cơ sở triển khai nghiêm túc. Nhờ vậy, năm 2022, việc đánh giá chất lượng chi bộ, xếp loại đảng viên cuối năm đảm bảo thực chất hơn, có 31/31 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo thực chất, không có chi bộ nào xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100 % chi bộ thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 1193 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc khắc phục và không vi phạm quy định, hướng dẫn quản lý Đảng viên.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Kỳ Anh chủ trì hội nghị sơ kết Nghị quyết 02 và Nghị quyết 09

Từ khi ban hành Nghị quyết 02 đến nay, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã tổ chức 336 cuộc sinh hoạt điểm, trong 215 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị cho các cuộc sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung Ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy cơ sở trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 02 và 01 năm thực hiện Nghị quyết 09

Bên cạnh đó, tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm và rút kinh nghiệm tại chỗ đã trở thành“điểm nhấn” cho việc cho triển khai các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở thị xã Kỳ Anh. Đồng thời tạo các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thị xã,góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, bí thư bộ và đảng viên chi bộ. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, chế độ sinh hoạt và đảng viên tham gia đầy đủ, nề nếp hơn; nội dung sinh hoạt không ngừng được bổ cứu sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ;phân công đảng viên được chú trọng, sát hợp hơn, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt phát huy; sự chỉ đạocủa cấp ủy cấp trên sâu sát, cụ thể, sát hợp hơn đối với từng loại hình chi bộ đảng.

Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 02 và 01 năm thực hiện Nghị quyết 09

Việc tổ chức luân phiên sinh hoạt chi bộ điểm và rút kinh nghiệm tại chỗ đã “điểm huyệt” đúng yếu điểm bấy lâu nay trong sinh hoạt chi bộ đó là hời hợt trong khâu chuẩn bị, từ việc lựa chọn nội dung, phân công cấp ủy viên chuẩn bị, đánh giá và phân công nhiệm vụ đảng viên dẫn đến sự nhàm chán, đơn điệu trong tổ chức sinh hoạt chi bộ. Vì vậy việc tham gia sinh hoạt chi bộ của thành viên đoàn công tác cấp ủy cấp trên, các bí thư, phó bí thư chi bộ “bạn” đã tạo áp lực để công tác chuẩn bị chu đáo hơn, đặc biệt là sự góp ý rút kinh nghiệm tại chỗ sau mỗi cuộc sinh hoạt của đại biểu, các chi bộ “bạn” đã kích vào lòng tự trọng của bí thư, cấp ủy viên cũng như đảng viên của chi bộ, từ đó mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn trong nổ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, công tác chuẩn bị các nội dung cũng như điều hành sinh hoạt ngày càng chỉn chu hơn, hiệu quả hơn, đảng viên tích cực hơn trong tham gia ý kiến xây dựng chi bộ.

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tiếp tục khẳng định, nghị quyết của Đảng đã phát huy hiệu quả. Việc chấp chỉnh nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trước và sau khi có Nghị quyết 02 và chủ trương sinh hoạt điểm luân phiên, sinh hoạt điểm chuyên đề đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, rèn luyện kỷ năng thiết thực cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, các đồng chí bí thư, phó bí thư và các chi ủy viên các chi bộ và toàn thể đảng viên.

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đã được phát huy tốt, nhất là trong quá trình thảo luận đã tạo được không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết để đảng viên sẵn sàng bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình, đóng góp nhiều ý kiến quý báu để xây dựng chi bộ, xây dựng phong trào, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chi bộ cũng đã nghiêm túc tiếp thu một cách cầu thị những ý kiến thẳng thắn, trung thực, có tính xây dựng; đối với những ý kiến trái chiều phải thảo luận kỹ và biểu quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ bà con Nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới 

Sau Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành 9 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết chuyên đề. Mỗi nghị quyết là một “góc cạnh” của đời sống. Yêu cầu của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh, đó là sau khi nghị quyết ban hành, toàn Đảng bộ phải vào cuộc và biến thành hành động.

Thực hiện Nghị quyết 09 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp thị xã và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn công tác 366, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội thị xã giám sát, phân công cán bộ dự sinh hoạt để hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 09 đảm bảo nghiêm túc, đồng thời nắm bắt tình hình, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đồng thời định hướng cách thức sinh hoạt cho từng loại hình chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ, tổ đội nhóm.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Kết quả, đã tổ chức được 320 buổi sinh hoạt điểm, sinh hoạt chuyên đề. Hầu hết các cuộc sinh hoạt đều lồng ghép với triển khai các hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, hình thức tổ chức sinh hoạt chi hộ theo tổ, đội, nhóm, ngành nghề. Nhờ vậy, đã đa đạng hóa được phương pháp chuyển tải các nội dung đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của đoàn viên, hội viên.

Phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân trên địa bàn

Đến nay, 100 % cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, 90% đoàn viên viên, hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương đã đạt so với yêu cầu của Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng mô hình dân vận khéo được chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể từng bước đem lại hiệu quả cao như: Mô hình ngôi nhà xanh phân loại rác thải, tổ hội nghề nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ, mô hình trồng mai thương phẩm, cây dược liệu của Hội Nông dân, mô hình vận động hội viên gương mẫu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Hội Cựu Chiến binh, xây dựng trường học thân thiện, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của Liên đoàn Lao động.. góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thị xã Kỳ Anh.

Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu ở xã Kỳ Hoa

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 khâu đột phá và 6 chương trình trọng điểm, hướng tới mục tiêu đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề theo từng nội dung và lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã Kỳ Anh đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề, trong đó, nhiều nghị quyết đóng vai trò then chốt để lãnh đạo, chỉ đạo gỡ khó cho cả hệ thống trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội… Nhiều nghị quyết đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của thị xã Kỳ Anh, hình hài đô thị động lực phía Nam của tỉnh đang hình thành và phát triển sôi động.

... Một góc thị xã Kỳ Anh hôm nay

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025 tiếp tục đặt ra nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã. Nhiều Nghị quyết được ban hành đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống, trở thành tiền đề và cũng là những định hướng cho toàn hệ thống chính trị đều có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện đó là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, ý đảng và lòng dân chính là nền tảng để thị xã Kỳ Anh vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xuyên suốt đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị văn minh, xứng đáng với trung tâm kinh tế - xã hội phía nam Hà Tĩnh./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.806
    Online: 3