Trong những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân ở các địa phương thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tập trung ra đồng cày bừa, làm đất gieo trỉa Lạc xuân kịp lịch thời vụ. Đến thời điểm này, thị xã Kỳ Anh đã gieo trỉa được hơn 98 % diện tích.

Vụ Lạc xuân năm 2023, thị xã Kỳ Anh đưa vào gieo trỉa 424,2  ha, tập trung nhiều diện tích ở những vùng đất pha cát, đồi bãi ven sông như Kỳ Ninh, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và xã Kỳ Hoa,  cơ cấu các loại giống có năng suất, sản lượng cao như: L14, N23, L20, Sen Lai, Lạc cúc chùm…đã đưa vào gieo trỉa đại trà. Trong quá trình sản xuất, thị xã Kỳ Anh đã hỗ trợ 40% Lạc giống cho bà con nông dân theo Nghị quyết 111 của Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.976
    Online: 16