Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng, Cải cách hành chính thị xã năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đại diện Sở Nội vụ tỉnh cùng các đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp thị, Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, hiệu trưởng các mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Hội Doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh. Các đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Thế Anh - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Văn Chung – UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022. Năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 – 2025.

 Đồng chí Nguyễn Thế Anh – UVBTV,  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đối với công tác cải cách hành chính, năm 2022, dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính của thị xã có nhiều đột phá, chuyển biến tích cực, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chỉ số cải cách hành chính của thị xã năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2022, thị xã xếp thứ 3 khối các huyện, thành phố, thị xã, tăng 3 bậc so với năm 2021 - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung – UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023

Tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của chính quyền đô thị. Chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp thực tiễn. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thời gian, trình tự giải quyết TTHC được rút ngắn và bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời. Chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng cao. Công tác chuyển đổi số được triển khai sâu rộng và mạnh mẽ trong mọi mặt đời sống xã hội. Đến nay, 11/11 xã, phường thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 22 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn nhằm tuyên truyền về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, đề án dữ liệu dân cư quốc gia, ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử... Triển khai mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ thị xã Kỳ Anh… Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với chất lượng giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Năm 2023, thị xã Kỳ Anh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp về mọi mặt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng,  tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 – 2025.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất, các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2925, trong đó chú trọng đến phát triển mô hình sản xuất thế mạnh liên quan đến đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và xây dựng mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Tập trung chi đạo hướng dẫn người dân tái đàn; khuyến khích doanh nghiep đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến làm giảm ô nhiễm môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhất là giáo dục, y tế, văn hóa. Chuẩn bị, tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện trách nhiệm người đứng đầu theo quy định. Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến, thực hiện công khai đầy đủ thông tin theo quy định của Cổng thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh phát động phong trào thi đua năm 2023.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kết hợp sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc biên giới, hải đảo. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác Tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tiềm năng và sức sáng tạo của tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, kịp thời tuyên dương, khen thưởng tạo khí thế thi đua sôi nổi và học tập làm theo các gương điển hình tiên tiến.

Hội nghị đã trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân; cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể; danh hiệu lao động xuất sắc cho 6 tập thể; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh  và đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã và Ban Dân vận Thị ủy Kỳ Anh đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

 Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh trao  danh hiệu Lao động xuất sắc cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh trao Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.931
    Online: 64