Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức kiểm tra làm việc về các nội dung chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các xã: Kỳ Lợi, Kỳ Hoa và Kỳ Hà. Chủ trì buổi làm viêc có Đại tá Phạm Thanh Phương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và thị xã Kỳ Anh đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà và Kỳ Hoa.

Tại buổi làm việc, các ngành liên quan báo cáo quy hoạch xây dựng trụ sở Công an xã Kỳ Hoa, Công an xã Kỳ Hà, Công xã xã Kỳ Lợi …

Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương sự nổ lực của thị xã Kỳ Anh trong việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị xây dựng công trình trụ sở công an xã. Đồng chí cho rằng : Thiết kế công trình phải phù hợp với sự phát triển của thị xã Kỳ Anh trong tương lại.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn -Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đã giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý Đô thị tham mưu hoàn thiện quy hoạch, thẩm định quy hoạch, thiết kế; phòng Tài nguyên - Môi trường quản lý về đất đai, phòng Tài chính hoàn thiện chủ trương, kinh phí,… Các xã, phường tập trung công tác giải phóng mặt bằng để trong tháng 4/2023 sẽ khởi công xây dựng  các công trình trụ sở Công an các xã.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.491
    Online: 34