Sáng ngày 08/02/2023, đoàn thẩm định Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định việc thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm xét, công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022 tại xã Kỳ Hà và xã Kỳ Hoa. Buổi làm việc có các đồng chí là lãnh đạo UBND xã và cán bộ, công chức liên quan phụ trách tiêu chí.

Đoàn thẩm định làm việc tại UBND xã Kỳ Hà

        Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 16 tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao. Qua kiểm tra thực tế cũng như đánh giá hồ sơ minh chứng tiêu chí 16 cho thấy xã Kỳ Hoa và Kỳ Hà đã có sự quan tâm, chỉ đạo trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật như: Đã xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả được công nhận; Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành đều đạt 100%; Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt cao.... Do đó, xã Kỳ Hoa và Kỳ Hà được chấm đạt tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao năm 2022.

           Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị: Ủy ban nhân dân các xã Kỳ Hoa và Kỳ Hà tiếp tục quan tâm thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm tiếp theo; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật tiếp cận thông tin, xây dựng danh mục thông tin phải công khai và thực hiện công khai theo đúng quy định, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân;Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý, kịp thời thông tin giới thiệu người thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý để được trợ giúp theo quy định; Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.488
    Online: 32