Sáng ngày 06/01/2023, Thị uỷ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Tỉnh uỷ, Thường trực Thị uỷ - Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các thành viên Đoàn công tác 336 chỉ đạo cơ sở và các đồng chí lãnh đạo các xã, phường, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại biểu dự Hội nghị

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Năm 2022, Thị uỷ Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hoá các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ban Thường vụ Thị uỷ cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo quyết liệt 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; bầu thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo đúng quy trình, định hướng.

Đồng chí Lê Anh Trường – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Lợi tham luận về  việc phát huy vai trò của công tác dân vận khéo trong tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị uỷ Kỳ Anh còn tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025”; sau 02 năm thực hiện toàn thị xã đã tổ chức được 336 cuộc sinh hoạt điểm. Công tác phát triển đảng viên được triển khai quyết liệt, năm 2022 kết nạp được 136 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành giám sát 11 tổ chức đảng và 25 cấp ủy viên; kiểm tra 13 tổ chức đảng và 17 cấp ủy viên. Năm 2022, đã thi hành kỷ luật đối 61 đảng viên, không phát sinh khiếu nại kỷ luật đảng. Đồng thời, chú trọng công tác lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp.            Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động với nhiều phong trào, mô hình gắn liền với các nhiệm vụ chính trị cụ thể, trọng tâm của thị xã, đã triển khai xây dựng được 43 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động báo cáo viên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thị uỷ còn thường xuyên chỉ đạo để làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Theo đó, cùng với hoạt động các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở của Ban Thường vụ Thị uỷ tích cực bám cơ sở đã kịp thời định hướng thông tin, chú trọng công tác tuyên truyền, dự báo tình hình tại các địa bàn vùng giáo, vùng trọng điểm đã và đang thực hiện nhiều dự án kinh tế, di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng, qua đó đã góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2022, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã Kỳ Anh tiếp tục ổn định và phát triển. Trong đó, tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp là 504,69 tỷ đồng, tăng 0,98% so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 20/12/2022 đạt 419,030 tỷ đồng/395,077 tỷ đồng, đạt 164% KH tỉnh giao, 129% chỉ tiêu Nghị quyết; 106% KH của HĐND thị xã; thành lập mới 165 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 3.558 tỷ đồng; công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình OCOP đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững, tổ chức thành công diễn tập phòng thủ khu vực. Các nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở đạt được kết quả tích cực, hệ thống chính trị ở cơ sở được cũng cố vững mạnh.

Đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Cường - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thị uỷ Kỳ Anh đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị năm 2023, Thị uỷ Kỳ Anh cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Trung ương của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; trong đó cần chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II đã ban hành. 

 Đồng thời cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó tích cực tuyên truyền về các mô hình điển hình trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác kiện toàn, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên. Chủ động nắm tình hình, xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận các cấp; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ phát biểu bế mạc hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh khẳng định: Năm 2023, thị xã Kỳ Anh sẽ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả để dần thực tế hoá mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh thành Thành phố năm 2025. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết Quý Mão, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị uỷ Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; trao giấy khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo cơ sở, trao giấy khen cho 53 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 -2022).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.876
    Online: 50