Chiều ngày 29/9/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022. Tham dự có các đồng chí Thường trực Thị uỷ - Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, thành viên các Ban Hội đồng nhân dân và tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã. Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trần Xuân Phượng - UV BTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Đồng chí Trần Xuân Phượng - UV BTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả hoạt động tháng 09 năm 2022

Tháng 9  năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (Kỳ họp thứ nhất) và Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khoá II; tổ chức giám sát theo tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tại 9/11 xã, phường. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo để ban hành các báo cáo, thông báo, kế hoạch phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã thực hiện tốt việc lãnh đạo chỉ đạo các ban Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã và chỉ đạo cơ sở, tham dự các buổi làm việc, cuộc họp, tiếp công dân thường kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã cần phân loại những ý kiến của cử tri theo nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, thị xã, xã, phường để thuận tiện cho việc giải quyết.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã đồng tình cao với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Kỳ họp thứ nhất) và Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khoá II; đặc biệt nêu rõ những tồn đọng chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc tại các địa phương.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đề nghị, trước mắt cần quan tâm chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo việc giám sát các nội dung theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời sẽ tổ chức làm việc với các đơn vị về kết quả thu chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Chủ tịch  Hội đồng nhân dân thị xã cũng yêu cầu các phòng ban ngành liên quan phải nghiêm túc chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm và các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2022 để tránh chậm trễ, bị động. Cũng trong tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã sẽ ban hành quyết định giám sát về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn từ 2012 -2022; xây dựng kế hoạch đề cương giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã giai đoạn 2020 -2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.239
    Online: 66