Như tin đã đưa, trong 2 ngày 27- 28/7, tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khoá II đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, dưới sự chủ trì của các đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trần Xuân Phượng - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã tiếp tục điều hành chất vấn tại hội trường.

Chất vấn tại phiên họp này, các đại biểu đưa ra các vấn đề liên quan dung về lĩnh vực đầu tư, giao thông, quy hoạch, xây dựng và thực hiện dự án; kinh tế, nông nghiệp, phòng chống thiên tai; lĩnh vực tài nguyên, môi trường; lĩnh vực bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các nội dung về  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa kỳ họp đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND thị xã, thể hiện qua chất lượng của các nội dung chất vấn; đánh giá cao sự nghiêm túc của UBND thị xã trong việc phân công rõ ràng trách nhiệm cho các ngành trả lời rõ, trúng vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, yêu cầu UBND thị xã, các ngành chức năng triển khai ngay các nội dung đã cam kết với HĐND thị xã tại phiên chất vấn.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND, UBND, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân trong toàn thị xã thời gian qua. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: các cấp, các ngành cần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, dự báo được những khó khăn, đề ra các giải pháp khả thi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức; tập trung rà soát lại chương trình công tác năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để điều chỉnh kế hoạch, đường găng phù hợp với tình hình; quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Kết luận 20-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Nghị quyết 34, NQ 55, NQ 62 của HĐND tỉnh và tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy để nghiên cứu, cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển thị xã trong thời gian tới; HĐND thị xã cần chú trọng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động; tăng cường hơn nữa giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận sau giám sát, các kết luận thanh tra, kiểm toán; tập trung nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri…

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tiếp thu các ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã khẳng định, Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đại biểu, cử tri và Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Để đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã như Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã đã đề ra, Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh xác định tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung trọng tâm sau: Tập trung các giải pháp phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2022; chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, phòng chống cháy rừng, các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, siết chặt kỷ luật kỷ cương  trong các cơ quan hành chính nhà nước…

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa II đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch.

 Tại Kỳ họp đã thông qua 11 dự thảo nghị quyết về: nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022;  điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022; phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tập trung thị xã giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường từ quốc lộ 1A đi Hồ Mộc Hương, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh;  tờ trình, dự thảo nghị quyết về thông qua 02 đồ án quy hoạch xây dựng (phân khu xây dựng phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh và Lâm viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh; tờ trình, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -  2030; đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2022 - 2025.

Thay mặt chủ tọa Kỳ Họp, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã bế mạc kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.304
    Online: 59