Với mục đích nâng cao ý thức cho người dân trong các khu dân cư, đồng thời đẩy mạnh việc liên kết cùng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy từ cơ sở, từ đầu năm đến nay, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triển khai xây dựng được 11 khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các xã - phường trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, các vụ cháy nổ, cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra đã được kiểm soát. Song nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ là rất lớn, đặc biệt, thị xã Kỳ Anh là địa phương có Khu Kinh tế Vũng Áng, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, có nhiều cơ sở kinh doanh, kho hàng, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...

Nhiều mô hình Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy được thành lập tại các xã, phường.

Xác định việc huy động toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay, từ đầu năm 2022, Công an thị xã Kỳ Anh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã và phối hợp với các xã, phường triển khai thành lập các mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy cho các địa phương

Mô hình phòng cháy chữa cháy tại các địa phương gồm có 10 thành viên tham gia, được triển khai theo phương châm thực hiện 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”, qua đó củng cố và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, kịp thời xử lý nhanh các vụ cháy ngay từ đầu, đảm bảo an toàn về người, tài sản của tổ chức, cá nhân.

Qua đánh giá, các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, chính quyền và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Thông qua các mô hình này, chính quyền các địa phương, đơn vị, các hộ dân ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy, quan tâm củng cố lực lượng dân phòng phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở.

Thời gian tới, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với các địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy; triển khai nhiều đợt huấn luyện cho người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đặc biệt là lập và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ, cách thoát nạn khi có cháy xảy ra. Tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy tới mọi tầng lớp Nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.186.571
    Online: 48