UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ trì về phía đầu cầu UBND tỉnh có đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Chung - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tại điểm cầu thị xã Kỳ Anh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thị xã Kỳ Anh.

    Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Tư Pháp, Bộ Tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được Quốc Hội khóa 14 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Việc sửa đổi, bổ sung luật này đánh dấu bước phát triển mới về cơ chế pháp lý bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước.

Đại biểu tham dự tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên một số nội dung như: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; quy định về vi phạm hành chính và xử phạt; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan đơn vị liên quan.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.263
    Online: 50