Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh thị xã Kỳ Anh phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức kiểm tra hướng dẫn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Kỳ Hoa.

Toàn cảnh hội nghị.

Cán cán bộ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại đây, cán bộ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; giới thiệu, hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xã xã nông thôn mới nâng cao;  hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí; quy trình, thủ tục, đăng ký và đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác xây dựng nông thôn mới cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở  nắm bắt những thông tin cần thiết về mục đích, yêu cầu cũng như nhiệm vụ và cách thức triển khai, thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.201.010
    Online: 36