Sáng nay (ngày 20/5), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh phối hợp với Phòng Tư pháp và BHXH thị xã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 02/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/NQ-ThU; kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc và những điểm mới về chính sách BHXH - BHYT cho gần 120 cán bộ công đoàn cơ sở. Các đồng chí đại diện LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hảo, UVBTV - Trưởng Ban Dận vận - Chủ tịch MTTQ Thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Lãnh đạo phòng Tư pháp, BHXH thị xã, ban ngành, cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, UVBTV - Trưởng Ban Dận vận - Chủ tịch MTTQ Thị xã quán triệt Nghị quyết 09-NQ/ThU về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hảo, UVBTV - Trưởng Ban Dận vận - Chủ tịch MTTQ Thị xã quán triệt Nghị quyết 09-NQ/ThU, ngày 01/3/2022 của BTV Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí  Lê Văn Chí, Trưởng Ban CSPL - LĐLĐ tỉnh truyền đạt về kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc; hướng dẫn cách thức, quy trình tổ chức đối thoại giữa công nhân viên, người lao động, Chủ tịch Công đoàn với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc; hướng dẫn cách thức, quy trình tổ chức đối thoại giữa công nhân viên, người lao động, Chủ tịch Công đoàn với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp.

Qua hội nghị, nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật lao động, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, góp phần nâng cao kỹ năng đối thoại trực tiếp cho cán bộ công đoàn và người lao động, với thủ trưởng đơn vị và chủ sử dụng lao động; làm cho cán bộ công đoàn và người lao động hiểu rõ trong thực hiện các chế độ chính sách: BHXH, BHYT, BHLĐ… và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chức Công đoàn trong tình hình mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.456.420
    Online: 50