Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Và từ đó, ngày 23/11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam; vừa qua được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 15/7/2022.

77 năm qua với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra Chính phủ (1949 - 1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955 - 1960), Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ (1961 - 1983), Uỷ ban Thanh tra Nhà nước (1984 - 1989), Thanh tra Nhà nước (1990 - 2004), Thanh tra Chính phủ (từ 2004 đến nay), ngành Thanh tra Việt Nam không ngừng phấn đấu vươn lên, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Thanh tra Đặc biệt đã giám sát công việc của UBND địa phương, xem xét khiếu nại, tố cáo của nhân dân, qua đó chấn chỉnh được nhiều yếu kém, khuyết điểm trong quản lý, xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm, minh oan, trả tự do cho những người bị oan sai, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố lòng tin của nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các tổ chức thanh tra đã tập trung thanh tra việc thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức, huy động sức dân phục vụ tiền tuyến, quản lý tài chính quân đội, quản lý ngân sách, góp phần vào việc động viên nhân dân ra sức sản xuất, bảo đảm đời sống, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, công tác thanh tra bám sát những nhiệm vụ cấp thiết, phục vụ kịp thời việc khôi phục chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc, chống Mỹ cứu nước ở miền Nam.

Sau khi miền Nam giải phóng, ngành Thanh tra tập trung thực hiện nhiệm vụ chống tiêu cực, chống quan liêu, cửa quyền nhằm phát hiện và xử lý các tiêu cực trong quản lý kinh tế và xã hội, phát hiện những nhân tố mới, những điển hình mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, hoạt động của ngành Thanh tra ngày càng đi vào nền nếp, đã bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thanh tra làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm; nhiều yếu kém trong công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền và bức xúc của nhân dân được quan tâm giải quyết, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 840/QĐ-TTg lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là“Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”.

Năm 2022, với sự đoàn kết, thống nhất, toàn ngành Thanh tra nói chung, Thanh tra thị xã Kỳ Anh nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là tập trung cùng cả nước tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2026, qua đó đạt một số kết quả quan trọng trên các mặt công tác, điểm nổi bật là: Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng lãng phí được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thực hiện 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, giải quyết các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, các Quyết định đình chỉ, Quyết định giải quyết khiếu nại, các Kết luận thanh tra, kiểm toán. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định, chỉ đạo phát huy vai trò hòa giải, đối thoại với công dân nên tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn không phát sinh nhiều. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai nghiêm túc theo Kế hoạch từ đầu năm, thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản đối với 251 đối tượng theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Chánh thanh tra thị xã Nguyễn Hoàng Anh - chủ trì công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch thanh tra của UBND thị xã

Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, khó lường hơn; công tác thanh tra cần tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm… Do đó, đòi hỏi ngành Thanh tra phải quyết tâm cao và nỗ lực lớn trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Năm 2023, ngành Thanh tra thị xã sẽ bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xây dựng ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh, phát triển. Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư theo thẩm quyền; tiếp tục thực hiện các kết luận thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022. Xây dựng Kế hoạch Thanh tra, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 2023.

Tập trung phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thanh tra; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; xây dựng và thực hiện văn hoá thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thực hiện được mục tiêu, yêu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường tham mưu giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11), ngành Thanh tra thị xã tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành; quyết tâm xây dựng ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh; chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra; không ngừng rèn luyện người cán bộ thanh tra văn hoá, gương mẫu, tận tuỵ, khách quan, công tâm, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thanh tra là tai, mắt của trên, là người bạn của dưới”.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.492
    Online: 66