Chiều ngày 15/11/2022, Thường trực Thị uỷ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi làm việc với Đảng bộ, chi bộ cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn về công tác xây dựng Đảng. Tham dự có các đồng chí Thường trực Thị uỷ - Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị uỷ và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở khối doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Thường trực Thị uỷ Kỳ Anh làm việc với Đảng bộ, chi bộ cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn về công tác xây dựng Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ Kỳ Anh báo cáo tình hình hoạt động tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua

Thị xã Kỳ Anh hiện có 6 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng với 133 đảng viên. Thời gian qua, Đảng uỷ, chi uỷ các tổ chức cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp đã bám sát và cụ thể hóa các chỉ đạo, Nghị quyết của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Đồng thời, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo doanh nghiệp, đảng viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lê Quang Hoà – Bí thư chi bộ Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh cho biết: Năm 2022, chi bộ đã tổ chức được 2 cuộc sinh hoạt chuyên đề rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 02 –NQ/ThU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ, các đảng bộ, chi bộ đều đã chấp hành nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt luôn đạt hơn 90%.

Đồng chí Trần Xuân Phượng – UV BTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đề nghị: Các Chi bộ, Đảng bộ tại các doanh nghiệp cần quan tâm đến công tác phát triển Đảng, nhất là việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh cho rằng: Việc đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa cấp uỷ chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp sẽ giúp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn

Thảo luận tại buổi làm việc, cấp uỷ đảng bộ, chi bộ tại các doanh nghiệp đã làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua đó là hoạt động nên một số chi bộ tổ chức sinh hoạt hàng tháng chưa đồng bộ, việc tập trung đảng viên để học tập các nghị quyết khó khăn; trình độ, năng lực, điều hành, tổ chức sinh hoạt của một số đồng chí trong cấp uỷ còn hạn chế…Hầu hết các đơn vị chưa xây dựng được quy chế hoạt động giữa ban giám đốc công ty với các đảng uỷ, chi uỷ trong các đơn vị doanh nghiệp, do đó chưa phát huy hết hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Thường trực Thị uỷ, các Ban xây dựng Đảng Thị ủy thường xuyên cung cấp các thông tin tình hình thời sự, tình hình kinh tế xã hội địa phương, các văn bản, nghị quyết mới. Phối hợp để tổ chức các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết, từ đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh mong muốn: Các Đảng bộ, Chi bộ tại các doanh nghiệp cần kế hoạch bồi dưỡng cụ thể để làm tốt việc kết nạp đảng viên đồng thời sớm xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa lãnh đạo công ty với các Đảng uỷ, chi uỷ

Đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh đã chia sẻ với các doanh nghiệp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19 trong thời gian qua. Để công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đồng chí Bí thư Thị uỷ đề nghị các cấp uỷ cần tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng, tiếp tục nghiêm túc học tập, quán triệt các nghị quyết của cấp trên. Chú trọng công tác phát triển đảng, tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Thị uỷ cũng yêu cầu các Ban Xây dựng Đảng Thị uỷ, các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp, đặc biệt trực tiếp tham gia các cuộc sinh hoạt, kiểm tra, giám sát tại các chi bộ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.500
    Online: 3