Sáng ngày 9/11/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, các đồng chí Thường trực Thị ủy- HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã, ban ngành đoàn thể, các đồn biên phòng, địa phương, đơn vị.

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Đồng chí Nguyễn Văn Chung - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh - UVBTV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự thị xã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

        Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

    Thị xã đã xây dựng và duy trì thực hiện tốt các mô hình an ninh tự quản, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, thế trận quân sự được quan tâm, xây dựng các công trình phục vụ cho tác chiến phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Thị xã đã hoàn thành 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã và 21 cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã, phường.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI).

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho rằng tiếp tục chú trọng xây dựng căn cứ chiến đấu, kế hoạch tổ chức bố trí lực lượng phù hợp với phương án tác chiến phòng thủ gắn kết với hệ thống cơ sở hạ tầng ở địa phương tạo thành thế liên hoàn vững chắc trong thời bình và thời chiến...

Đồng chí  Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và đồng chí  Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, tổ chức đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang, của cả hệ thống chính trị xây dựng thị xã sớm trở thành thành phố, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao... Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các chính sách về kinh tế - xã hội nhằm hạn chế hệ quả gây mất an ninh trật tự; tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

Tại hội nghị, Thị ủy Kỳ Anh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.652.796
    Online: 52