Chiều ngày 8/11, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đã tiến hành giám sát về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại Công ty CP TM XD Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Đồng chí Trần Xuân Phượng - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh làm việc với Công ty CP TM XD Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh.

Ông Lê Quang Hòa - Giám đốc Công ty CP TMXD quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến năm 2022.

    Công ty CP TMXD quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã. Việc thu gom, vận chuyển được Công ty tiến hành thường xuyên tùy theo điều kiện sinh hoạt để bố trí công nhân kịp thời đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, vào dịp lễ, tết, Công ty bố trí 100% quân số ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn và các điểm công cộng; phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường xây dựng các điểm trung chuyển, tập kết rác phức tạp; khắc phục được những khó khăn để mua sắm các phương tiện, dụng cụ thu gom vận chuyển rác thải.

     Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn như: Mức thu phí từng hộ gia đình, từng khẩu chưa phù hợp với địa phương; tỷ lệ thu phí đạt thấp, công tác tuyên truyền về thu gom xử lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường còn hạn chế…

Đồng chí Trần Xuân Phượng - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã kết luận buổi giám sát.

    Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Trần Xuân Phượng - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ghi nhận kết quả đạt được của Công ty CP TMXD quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh trong việc tập kết, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn. Đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công ty thực hiện chưa đầy đủ các nội dung đã ký kết hợp đồng với UBND thị xã; việc thu gom tại các điểm tập kết, trung chuyển chưa đảm bảo; xử lý rác (đốt rác) chưa đúng… Đồng chí yêu cầu Công ty chủ động phối hợp khắc phục các tồn tại hạn chế, sớm xem xét sáp nhập HTX môi trường xã Kỳ Ninh để công tác thu gom ngày một tốt hơn; thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hợp đồng đã ký với UBND thị xã…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.645.313
    Online: 50