Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 đúng thời gian, bảo đảm yêu cầu đề ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Kỳ Anh đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn.

Thanh niên ở các xã, phường đăng ký khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 2023

Thanh niên xã Kỳ Hà tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Để công tác khám sơ tuyển bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Kỳ Anh làm tốt công tác rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và các trường hợp tạm hoãn và miễn Nghĩa vụ quân sự theo quy định. Phối hợp với các ngành Y tế, Công an thực hiện khám sức khỏe theo đúng quy trình đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện các bước khám sàng lọc ngay tại cơ sở trong quá trình khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, 560 thanh niên ở 11 xã, phường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã tham gia khám sơ tuyển. Với phương châm, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu đăng ký, rà soát những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng nên đa số các thanh niên được gọi ở các địa phương đều hăng hái tham gia khám tuyển, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.639.485
    Online: 46