Chiều ngày 29/9/2022, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ BCĐ 35 bồi dưỡng, tiếp cận kiến thức mới cho các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ thư ký giúp việc; đội ngũ cộng tác viên; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo, tổ thứ ký, công tác viên 35 thị xã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Hà – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Báo chí xuất bản, Thư ký Ban chỉ đạo 35 tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã nêu rõ tình hình hiện nay các thế lực thù địch ra sức phản động, lợi dụng chống phá, chính vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là việc làm hết sức quan trọng, là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Đồng chí  Nguyễn Thái Hà – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Báo chí xuất bản, Thư ký Ban chỉ đạo 35 tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề trong đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng

Các thành viên tham dự tập huấn được cung cấp những  nội dung công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng chống trên không gian mạng; Một số vấn đề cơ bản về kỹ năng, phương pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đồng thời hướng dẫn sử dụng, quản lý fanpage, group, tài khoản facebook, xây dựng tin, bài, comment đấu tranh, phản bác trên internet, mạng xã hội và ứng dụng mocha 35…

Thông qua hội nghị tập huấn từng bước nâng cao chất lượng và đổi mới các hoạt động, để các thành viên Ban Chỉ đạo, cộng tác viên 35, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao, phát huy vai trò trách nhiệm trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng trong tình hình mới./.

                                                                 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.498
    Online: 1