Chiều ngày 30/9/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, nghe tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thế Anh – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Đồng chí Phan Văn Quang – Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Kỳ Anh báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm trong điều kiện có những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã có những dấu hiệu phục hồi và phát triển. Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch, hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước được phục hồi và có giá trị sản xuất tăng, thu ngân sách đạt cao, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được đẩy mạnh, có nhiều hoạt động nổi bật, tạo sự lan tỏa sâu rộng; giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều kết quả tốt; an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường – Hỗ trợ - Tái định cư thị xã Kỳ Anh báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Văn Chung – UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo Đề án xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

Trong 9 tháng đầu năm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 34/61 dự án, tập trung cao cho các dự án trọng điểm, kết quả đã bàn giao mặt bằng 03 dự án, Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 1.781.550 triệu đồng  giải ngân đến ngày 31/8/2022 số tiền 1.557.855 triệu đồng, đạt 87,4%.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Đồng chí Phan Duy Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý bổ sung trên lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung giải quyết các tồn đọng trên địa bàn, quan tâm đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội....

Đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh đánh giá cao và ghi nhận sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân thị xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh cần xây dựng đường găng để hoàn thành chỉ tiêu năm; song song với chú trọng phát triển các mô hình kinh tế; hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền  tình trạng xây dựng cơi nới trái phép, tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội.; tập trung cao cho giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng trong giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ tốt các dự án trên địa bàn... và một số nội dung quan trọng khác..


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.546
    Online: 34