Chiều ngày 19/9/2022, Đảng uỷ Quân sự thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị bình xét, thi đua khen thưởng; kiểm điểm tập thể cá nhân năm 2022 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị uỷ và toàn thể các đồng chí Đảng uỷ viên Đảng uỷ quân sự.

Đảng ủy Quân sự thị xã Kỳ Anh kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2022

Trung tá Nguyễn Thái Sơn – Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự thị xã trình bày kiểm điểm của Đảng uỷ quân sự thị xã

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng uỷ quân sự thị xã Kỳ Anh trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2022.

Thời gian qua, Đảng uỷ quân sự thị xã đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên và thực hiện tốt các chương trình kế hoạch của đơn vị. Đặc biệt, lãnh đạo chỉ đạo tốt việc tổ chức công tác diễn tập phòng thủ, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian, quân số tham gia cao…

Đại tá Nguyễn Hữu Khánh – UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kỳ Anh trình bày bản kiểm điểm của bản thân tại hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Quân sự thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trong đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Tại Hội nghị, các đồng chí Đảng ủy viên đã kiểm điểm cá nhân cấp ủy viên trước tập thể Đảng ủy bảo đảm đúng nguyên tắc, trên tinh thần trách nhiệm Hội nghị đã đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến, nêu bật những mặt mạnh, hạn chế khuyết điểm cho từng đồng chí trên cương vị chức trách nhiệm vụ, qua đó góp phần quan trọng để các đồng chí Đảng ủy viên Quân sự thị xã hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Hữu Thông -  Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự thị xã Kỳ Anh đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022. Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể và cá nhân, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự thị xã Kỳ Anh và cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên Quân sự thị xã  khắc phục khuyết điểm, hạn chế, nêu cao tự phê bình và phê bình; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đổi mới phương pháp, tác phong trong lãnh đạo, chỉ huy, nêu cao quyết tâm, cùng với tập thể Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng Vũ trang thị xã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự thị xã Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự thị xã Kỳ Anh đã ghi nhận và tiếp thu  những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu: Đảng ủy cần bám sát và những nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục tham m­ưu cho cấp uỷ, chính quyền thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa ph­ương; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tham m­ưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.682.000
    Online: 76