Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025", Kế hoạch số 205/KH-PV01-PC06 ngày 19/8/2022 của Công an tỉnh về cao điểm cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, Công an thị xã Kỳ Anh xác định mục tiêu thực hiện triệt để việc cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trên địa bàn trước ngày 30/8/2022.

Công an thị xã Kỳ Anh phấn đấu đến ngày 30/8  hoàn thành 100%  chỉ tiệu cấp Căn cước công dân

 Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", liên tục ngày 23/8 đến ngày 29/8/2022, Công an thị xã đã phối hợp với Công an các xã, phường  triển khai  cấp CCCD linh hoạt và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đảm bảo thuận tiện cho quần chúng Nhân dân.

Công an thị xã Kỳ Anh  làm căn cước cho công dân trên địa bàn phường Hưng Trí

 Đối với các trường hợp là người già, ốm đau, người khuyết tật... chưa được làm CCCD, Công an thị xã đã bố trí lực lượng, phương tiện đến từng nhà, hỗ trợ người dân đến địa điểm làm CCCD an toàn và thuận tiện nhất.

Công an phường Hưng Trí hỗ trợ người già, người tàn tật làm căn cước công dân

 Việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân./. 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.584
    Online: 90