Chiều ngày 17/8/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. Tham dự có các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Chung – UV BTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

7 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Kỳ Anh đã trách nhiệm, nỗ lực, kịp thời tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã để chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thị xã Kỳ Anh đã tổ chức 139 hội nghị tập huấn với hơn 11000 lượt người tham gia, cấp phát hơn 8580 tài liệu tuyên truyền, 100 đĩa CD; đăng tải hơn 1.000 tin bài trên Cổng Thông tin Điện tử thị xã, Sở Tư pháp và các trang mạng xã hội... thực hiện hơn 30 chương trình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đồng chí Võ Thị Như Long – Trưởng phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022

Các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng, địa bàn, như: Tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trong đó chú trọng hình thức thi trực tuyến; biên soạn, phát hành tài liệu, xây dựng bản tin, chương trình, phóng sự pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn pháp luật, các phiên tòa xét xử lưu động… Đồng thời, công tác hoà giải cơ sở và công tác chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm chú trọng, 7 tháng đầu năm đã tiến hành hoà giải 17 vụ việc, trong đó hòa giải thành 15 vụ việc đạt 88%, hòa giải không thành 02 vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai, mâu thuẫn khác. Đến nay, thị xã Kỳ Anh có 10/11 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật trên địa bàn thị xã; triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả “ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 hằng năm” và ngày Pháp luật hàng tháng; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luận thị xã trong tham mưu, tư vấn, đề xuất giải pháp việc thực hiện công tác tuyên truyền…

Đồng chí Nguyễn Văn Chung – UV BTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Kỳ Anh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chung - UV BTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đánh giá cao những kết quả đã thực hiện được trong việc phổ biến giáo dục pháp luật 7 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân; đặc biệt cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước những chiêu trò hình thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại, mạng xã hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.682.182
    Online: 74