Chiều ngày 3/8/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021 – 2026 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí lãnh đạo, thành viên, tổ giúp việc thực hiện Đề án 883, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an các xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo đề án 883 chủ trì hội nghị.

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai Đề án tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021 – 2026 và những năm tiếp theo. 

Đồng chí Tô Vĩnh Lâm - Phó Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh báo cáo Đề án 883/ĐA-UBND về Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu chung của đề án đó là: Huy động sự vào cuộc tham gia tích cực, hiệu quả của Nhân dân, sự phối kết hợp giữa các lực lượng, tuân thủ phương châm “ 4 tại chỗ”, khi xử lý các vụ việc xảy ra, tập trung hình thành lực lượng nòng cốt sẳn sàng phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc đông người, phức tạp góp phần vào bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021 – 2026 và những năm tiếp theo. Với các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra: Tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tập trung tối đa các nguồn lực xây dựng cho lực lượng Công an xã chính quy và các lực lượng bán chuyên trách góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước liên quan đến an ninh trật tự. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng xây dựng, triển khai các mô hình điển hình trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng nòng cốt đặc thù đủ về số lượng, chất lượng phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quá trình giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp góp phần đảm bảo an ninh trật tự đồng thời tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh -UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện có hiệu quả Đề án 883/ĐA-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giao đoạn 2021 – 2026.

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị và các xã, phường cần chủ động phòng, ngừa, làm thất bại các âm mưu chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Đồng thời, dự báo chính xác các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra để phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ… tạo môi trường thuật lợi thu hút các nhà đầu tư, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban chỉ đạo đề án 883 nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nắm chắc tình hình, đảm bảo 100% các vụ việc được phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn, tham mưu xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn. Hoàn thiện cơ chế vận hành lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp. Khi xảy ra tình huống tập trung đông người, căn cứ mức độ phức tạp của tình hình, các đơn vị liên quan sẳn sàng huy động lực lượng, thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.248
    Online: 36