Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thị xã khóa II đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 28/7/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã đăng tải Nghị quyết tại đây: 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.131
    Online: 20