Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa II vừa ban hành Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND, ngày 28/7/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022.

Ban Biên tập đăng tải Nghị quyết  tại đây: 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.177
    Online: 76