Thường trực Thị ủy Kỳ Anh vừa tổ chức làm với Đảng ủy xã Kỳ Lợi về thực hiện công tác xây dựng Đảng và triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Dự buổi làm việc có các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng Thị ủy, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Đoàn công tác 183 chỉ đạo xã Kỳ Lợi, lãnh đạo các phòng Ủy ban nhân dân thị xã. Các đồng chí Thường trực Thị ủy đã chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Thị ủy Kỳ Anh làm việc với Đảng ủy xã Kỳ Lợi về thực hiện công tác xây dựng Đảng và triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

Đồng chí Bùi Đức Trình - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại buổi làm việc, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh đã nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và một số nhiệm vụ trong tâm thời gian tới. Thời gian qua, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã Kỳ Lợi đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn, nhất là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, tăng cường công tác kiểm tra giám sát vào các lĩnh vực trọng điểm như giải phóng mặt bằng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…Hoạt động  của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt hơn 291 tỷ đồng, xây dựng được 12 mô hình phát triển kinh tế, thực hiện 06 dự án thu hồi đất, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, công tác quy hoạch, thực hiện ngăn chặn xây dựng trái phép trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ xã Kỳ Lợi tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, của chi bộ, chi ủy, của người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - UVBTV, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần nâng cao năng lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời dân phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng bộ xã Kỳ Lợi khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Kỳ Lợi

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Duy Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã Kỳ Lợi trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị: Đảng bộ đã Kỳ Lợi cần nâng cao năng lực lãnh đạo trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết 05 – NQ/TU, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, vận động nhân dân kiểm kê, nhận tiền, giải phóng mặt bằng các dự án vào đầu tư vào trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy đề nghị: Đảng bộ xã Kỳ Lợi cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của ngườ đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.544
    Online: 31