Thực hiện Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND thị xã, ngày 26/7/2022 Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được giao đất, thuê đất trái thẩm quyền tại UBND phường Kỳ Thịnh và UBND phường Kỳ Long.

    Tham dự, chủ trì buổi công bố Quyết định có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – ThUV, Chánh Thanh tra- Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND, ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã. Về phía địa phương có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, công chức Địa chính, Kế toán.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 2848/QĐ-UBND

ngày 11/7/2022 của UBND thị xã tại UBND phường Kỳ Thịnh.

...Và công bố Quyết định thanh tra số 2848/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 tại UBND phường Kỳ Long

       Mục đích Đoàn thanh tra nhằm đánh giá đúng tình hình thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã. Qua thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất. Trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật.  Thời kỳ thanh tra giai đoạn từ ngày 30/12/2021 trở về trước. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại UBND phường Kỳ Thịnh và UBND phường Kỳ Long./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.339
    Online: 74