Sáng nay (ngày 7/7/2022), Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Thj Huyền, UVBTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì hội nghị.

            Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh triển khai  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm 2022, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2022.  Công tác phối hợp nắm tình hình cơ sở giữa cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh và các Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở của Ban Thường vụ Thị ủy được duy trì thường xuyên, tương đối hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thường xuyên hướng dẫn cấp ủy, chỉ đạo, ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được thời gian qua, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh ghi nhận kết quả trong công tác Kiểm tra giám sát của cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí yêu cầu: Cần bám sát khung kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tập trung xử lý giải quyết dứt các đơn thư của công dân, tăng cường tổ chức đối thoại với công dân….

Đồng chí Trần Thị Huyền, UVBTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh kết luận hội nghị

 Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền, UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thi ủy đã triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.470
    Online: 59