“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư” đó là chuyên đề do Chi bộ Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức sinh hoạt vào chiều ngày 16/6. Tham dự có đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị uỷ, đại diện các phòng, ban, đơn vị có liên quan cùng các đảng viên trong toàn chi bộ. Đồng chí Trần Thị Huyền, UV BTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ, Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Phát huy vai trò của Chi bộ Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ trong việc tiếp nhận và xử lý đơn thư

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Đảng viên chi bộ trình bày dự thảo chuyên đề

Với vai trò là cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh đã chủ động trong tham mưu công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của đảng viên, công dân, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Chính vì vậy, chuyên đề “Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư” được Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh xây dựng nhằm góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ phân công.

Đồng chí Võ Thị Hoa Hồng - Phó Chánh Văn phòng Thị uỷ Kỳ Anh góp ý về một số nội dung của chuyên đề

Dự thảo Chuyên đề được xây dựng gồm 4 phần, bao gồm: đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư tại Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ và các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; tổ chức thực hiện và kiến nghị đề xuất. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và các nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Chuyên đề cũng đã đưa ra một số mục tiêu cụ thể như sau: 100% đơn thư đến tại Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh nói riêng và cơ quan Thị uỷ nói chung được tiếp nhận, phân loại xử lý đúng quy định, không để sai sót trong quá trình xử lý; 100% đơn thư được xử lý theo đúng thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng kéo dài ngày dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp; khắc phục cơ bản những hạn chế tồn tại trước đây…Để thực hiện được các mục tiêu đó, chuyên đề đã đưa ra 7 giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã đánh giá cao nội dung của chuyên đề, đặc biệt nhấn mạnh nội dung chuyên đề phù hợp trong tình hình thực tiễn hiện nay. Đồng thời, góp ý về bố cục, nội dung của dự thảo chuyên đề và một số khó khăn tồn tại trong quá trình tiếp nhận và xử lý đơn thư, đồng thời kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Huyền, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh - Bí thư chi bộ kết luận buổi sinh hoạt

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Huyền, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh - Bí thư chi bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như chất lượng của chuyên đề, đồng thời làm rõ một số kiến nghị đề xuất. Đối với những ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, chi bộ sẽ tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh để sớm hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Sau buổi sinh hoạt, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận để rút kinh nghiệm, theo đó chuyên đề được đánh giá có sự nghiên cứu sâu, chuẩn bị chu đáo, công phu, nhận định đúng thực trạng và làm rõ các nguyên nhân. Công tác tổ chức điều hành buổi sinh hoạt,  đúng quy định, đảm bảo thời gian, các ý kiến thảo luận sôi nổi, đúng trọng tâm.

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Văn Thành, TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh cho biết: Đối với những kiến nghị, đề xuất mà dự thảo chuyên đề của Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Kỳ Anh đã chỉ ra,  Ban Thường vụ Thị ủy sẽ nghiêm túc nhìn nhận, từ đó xây dựng kế hoạch để khắc phục, nhằm thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư. Thời gian tới, để giải quyết triệt để các đơn thư phản ánh, khiếu nại của đảng viên, công dân, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn có liên quan, nâng cao vai trò trách nhiệm của các đảng viên trong chi bộ nói riêng và các cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận xử lý đơn thư nói chung, chủ động linh hoạt trong việc tham mưu đề xuất; tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tiếp nhận xử lý đơn thư, tránh khiếu nại vượt cấp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.770
    Online: 66