Sáng ngày 14/6, Đảng bộ phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 của tỉnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường cùng đông đảo các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Đông - Bí thư Đảng uỷ phường Kỳ Trinh khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, gần 300 đảng viên phường Kỳ Trinh đã được quán triệt về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thắm - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Kỳ Trinh quán triệt nội dung với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH”.

Cũng tại hội nghị, các đảng viên cũng đã được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, nghe các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người đưa Hà Tĩnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.341
    Online: 75