Hoàn thành sư mệnh thiêng liêng của người lính trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người lính trở về với quê hương lại tiếp tục tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

   

 Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị để bàn và ban hành Đề án 208 về “Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể ở cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2018 và những năm tiếp theo” (Ảnh tư liệu)

    Tháng 4/2016, sự cố môi trường biển xẩy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân 4 tỉnh bắc miền Trung, trong đó thị xã Kỳ Anh, Hà tĩnh là tâm điểm của sự cố. Lợi dụng bức xúc của người dân, một số đối tượng phản động, cực đoan đã kích động, xúi dục, lôi kéo người dân phá hoại sản xuất, tụ tập đông người, tuần hành, gây rối trật tự, cản trở giao thông để đòi yêu sách bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy (năm 2017) thay mặt đơn vị chủ trì soạn thảo trình bày dự thảo Đề an 208 tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy mở rộng (Ảnh tư liệu)

    Trước tình hình đó, để ổn định đời sống cho người dân, khắc phục sự cố, phát triển sản xuất, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Đề án 208 về Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể ở cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2018 và những năm tiếp theo”. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; MTTQ, các đoàn thể với nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, phương pháp, cách làm thiết thực, phù hợp góp phần đưa cuộc sống người dân trở lại bình yên, tình tình an ninh trật tự trên địa bàn đã từng bước ổn định. Kết quả nổi bật của Đề án 208 là xây dựng và triển khai thực hiện 12 mô hình Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”; 11 mô hình của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thành niên, Công an thị xã, xã Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Sông Trí và Công an thị xã (Hội Nông dân thị xã phối hợp phường Kỳ Thịnh xây dựng mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò TDP Tây Yên vào tháng 10/2018;  Hội Phụ nữ thị xã phối hợp phường Kỳ Trinh xây dựng mô hình “5 không 3 sạch” tại TDP Hòa Lộc vào tháng 6/2018; Thị Đoàn phối hợp xã Kỳ Nam xây dựng mô hình Đội thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vào tháng 10/2018; Xã Kỳ Hà xây dựng mô hình Câu lạc bộ bóng chuyền thôn Bắc Hà vào tháng 10/2018; Xã Kỳ Lợi xây dựng mô hình Câu lạc bộ bóng đá tuổi trẻ thôn Đông Yên; Công an thị xã củng cố phát huy hiệu quả các mô hình đã có trước đó (tiếng kẻng an ninh tại phường Kỳ Phương, giáo họ an toàn tại xã Kỳ Hoa...), triển khai xây dựng các mô hình mới về ANTT tại các địa bàn trọng điểm, khó khăn như: Nhân rộng mô hình Tiếng kẻng an ninh tại phường Kỳ Phương, Kỳ Long; phối hợp xã Kỳ Ninh, BQL di tích xây dựng mô hình “Khu di tích an toàn về ANTT”.

    Trong đó Hội Cựu chiến binh thị xã đã trực tiếp tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT” ở 12 xã phường, mỗi CLB gồm có 40 - 50 người tham gia. Trên cơ sở lựa chọn, tập hợp những hội viên Cựu Chiến binh tiêu biểu, có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và có sức khỏe tốt nhằm phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể chính trị xã (phường), thôn (TDP), các tổ liên gia tự quản giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường. Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT” các xã phường được thành lập, ra mắt, được hỗ trợ trang phục, kinh phí từ 20 - 30 triệu đồng/CLB, có Ban chủ nhiệm gồm 3 người, xây dựng quy chế hoạt động bài bản trong đó vai trò nòng cốt là Hội Cựu chiến binh phối hợp với Ban công an dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã phường.

Hình ảnh một số mô hình được thành lập sau khi có Đề án 208 (Anh tư liệu)

    Sau khi mô hình được thành lập, hoạt động câu lạc bộ Cựu Chiến binh đã nghiêm túc chấp hành, tích cực tham mưu, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình phối hợp giữa ngành Công an và Hội Cựu chiến binh cũng như các quy định của địa phương; tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Hội Cựu chiến binh và các ngành, các cấp phát động. Thường xuyên phối hợp với Ban Công an, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã phường nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng, đề xuất những giải pháp nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề nổi lên ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phối hợp với lực lượng Công an xã phường thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác theo địa bàn khu dân cư nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội...góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thôn (TDP). Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự để phản ánh với các tổ chức, ban, ngành chức năng liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên và Nhân dân. Chủ động tham gia tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân. Tích cực vận động quần chúng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động do Hội Cựu chiến binh phát động như: Nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thăm hỏi động viên kịp thời những hội viên, người thân trong gia đình của hội viên khi bị ốm đau, rủi ro hoạn nạn xảy ra. Ủng hộ xây dựng quỹ của câu lạc bộ. Chấp hành sự phân công nhiệm vụ công tác của Ban chủ nhiệm “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo An ninh trật tự”.

Tổng kết Đề án 208, Công an thị xã Kỳ Anh được Bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016; Ban Dân vận Thị ủy được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh năm 2017. 

    Những thành tích đạt được của Hội Cựu chiến binh thị xã nhiệm kỳ 2017-2022, có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ. Với phương thức hoạt động của Bâu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo An ninh trật tự không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, các phong trào thi đua do các cấp hội phát động... phù hợp tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng thời điểm, nhất là thời điểm khó khăn, phức tạp...

    Thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh xã, phường tiếp tục củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của Câu lạc bộ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng...góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.200.932
    Online: 95