Sáng ngày 11/5, UBND thị xã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, UVBTV – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022

Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã. Theo đó, cuộc Diễn tập dự kiến diễn ra trong vòng tháng 7/2022 và được thực hiện 1 bên 2 cấp, cấp thị xã và cấp xã- phường, nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; giai đoạn tổ chức tác chiến phòng thủ và giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Phan Duy Vinh, Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã  giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành, đơn vị địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã kết luận giao nhiệm vụ

Đồng thời nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động các phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt kết quả cao và bảo đảm bí mật tuyệt đối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ diễn tập; giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã là cơ quan thường trực tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch, tổ chức diễn tập đảm bảo đúng nguyên tắc, an toàn, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của địa phương..


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.200.926
    Online: 73