Ngày 21/4/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư Nhà máy may xuất khẩu tại Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH TMT Bắc Miền Trung. BBT Cổng thông tin điện tử đăng tải công khai nội dung báo cáo.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.571
    Online: 44