Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ThU, ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo, Kế hoạch 127-KH/ĐTN, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Thị đoàn về phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Các cơ sở đoàn ở thị xã Kỳ Anh đã tập trung cao điểm tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Trong đó việc củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh được quan tâm thông qua việc kết nạp đoàn viên mới.

Trong dịp này, tại các đoàn cơ sở đã có gần 1300 thanh niên ưu tú, tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trưởng thành từ các hoạt động, phong trào được học tập, bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới. tiêu biểu như đoàn phường Kỳ Long,  Kỳ Phương,  Kỳ Thịnh, Hưng Trí và Đoàn xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà.

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Đoàn phường Kỳ Long

 Lễ kết nạp đoàn viên mới được tổ chức trang trọng tại các đại chỉ đỏ, hội trường các xã phường với sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các đoàn viên mới hứa ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện tốt các phong trào thi đua, hăng hái học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đoàn kết, noi gương các thế hệ đi trước.

Trong dịp này, đoàn viên mới được đi thăm và dâng hương các địa chỉ đỏ

Qua đó, hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Các Lễ kết nạp đoàn viên mới được tổ chức rất trang trọng

Dưới sự chứng kiến, giao nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương

Tin tưởng rằng, những đoàn viên mới hôm nay sẽ cùng tổ chức đoàn đưa phong trào đoàn và thanh thiếu nhi của thị xã Kỳ Anh ngày càng gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào xây dựng quê hương thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.943
    Online: 65