Sáng ngày 4/5, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính quyền tổ chức Lễ chào cờ tháng 05/2022 và tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND thị xã và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc tại các phòng ban đơn vị thuộc UBND thị xã.

Cán bộ, đảng viên dự lễ chào cờ tháng 5 năm 2022

Đồng chí  Trần Thu Huyền - Chi bộ Giáo dục và Đào tạo kể câu chuyện “ Thời gian quý báu lắm”

Tại lễ chào cờ, các đại biểu đã được nghe chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04, triển khai nhiệm vụ tháng 05/2022; thông tin một số văn bản mới có hiệu lực từ tháng 05/2022 và chúc mừng các đoàn viên công đoàn có sinh nhật trong tháng 5.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh – Chánh Thanh tra thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04, triển khai nhiệm vụ tháng 05/2022

Đồng chí Võ Thị Như Long – Trưởng phòng Tư pháp thị xã thông tin một số văn bản có hiệu lực từ tháng 05/2022

Trong tháng 4, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính quyền đã tổ chức họp mở rộng để đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quý I năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Đồng thời, triển khai cho các chi bộ đăng ký xây dựng điển hình năm 2022 và kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa và chủ đề năm 2022 thực hiện theo Hướng dẫn Số 22-HD/BTG ngày 22/3/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy; Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 -NQ/ThU về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại lễ chào cờ

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, UV BTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã quán triệt một số nhiệm vụ thời gian tới, đặc biệt cần chuẩn bị kỹ càng cho đại hội chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao hoạt động của một số phòng ban đơn vị. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nỗ lực cố gắng phấn đấu, tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc theo kế hoạch và đường găng tiến độ đúng và kịp thời, sớm khắc khục các hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Ban Tuyên giáo Thị uỷ quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2022

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc tại các phòng ban đơn vị trực thuộc UBND thị xã còn được quán triệt về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.975
    Online: 15