Chiều ngày 21/4, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị thị xã Kỳ Anh tổ chức Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Hảo, UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã tới dự.

Đồng chí Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm  Chính trị thị xã báo cáo kết quả học tập rèn luyện của lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I

 Đồng chí Lê Tuấn Hiền, Bí thư Đoàn xã Kỳ Lợi phát biểu cảm tưởng tại lễ bế giảng

Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa có 40  học viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Trong thời gian 1 tháng các học viên được truyền đạt một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng... Ngoài ra các học viên còn được trang bị một số kiến thức về chủ nghĩa xã hội khoa học và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.…Gắn với đó, các giảng viên đã lồng  ghép cập nhật cho các học viên một số thông tin thời sự thế giới, trong nước và địa phương. Kết thúc khóa học,100% học viên đạt tỷ lệ khá giỏi, trong đó, giỏi chiếm 20%,  khá 80%.

Trung tâm bồi dưỡng chính  trị thị xã Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 8  học viên có thành tích xuất sắc nhất khóa học

...... trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

...... trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm bồi dưỡng chính  trị thị xã Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 8  học viên có thành tích xuất sắc nhất khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho 40 học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã phát biểu tại lễ bế giảng

          Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã biểu dương, chúc mừng những kết quả học tập rèn luyện của các học viên. Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, các học viên không ngừng học rèn luyện, và vận dụng vào thực tế công tác, chủ động, tích cực  tham gia ở cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ  chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh sớm trở thành Thành phố trong tương lai gần../.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.394.719
    Online: 38