Sáng ngày 02/4/2022, Chi bộ thôn Hoa Trung thuộc Đảng bộ xã Kỳ Hoa tổ chức sinh hoạt chuyên đề (điểm) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, tiếp tục nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, trọng tâm là xây dựng tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp năm 2022”. Đồng chí Trần Thị Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, trưởng đoàn và các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định 183/QĐ-ThU của Ban Thường vụ Thị uỷ, Đảng uỷ xã Kỳ Hoa, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Kỳ Hoa cùng tham dự, chỉ đạo, rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh sinh hoạt chi bộ

Thôn Hoa Trung có diện tích tự nhiên 38.5 ha, 306 hộ với số dân 987 nhân khẩu, 11 tổ tự quản, chi bộ có 39 đồng chí đảng viên. Trong những năm qua chi bộ đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn, đặc biệt là công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đảm bảo chất lượng. Chi bộ đã bám sát khung kế hoạch nông thôn mới của thôn đã được Ban chỉ đạo NTM xã Kỳ Hoa phê duyệt để lãnh đạo thực hiện; hàng tuần, hàng tháng có kiểm tra đánh giá tiến độ và chất lượng công việc, gắn trách nhiệm của đảng viên với từng tổ liên gia, từng chi hội đoàn thể, từ đó đã tạo được phong trào thi đua của các hộ gia đình, của quần chúng Nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả cao trong công tác xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2019, thôn Hoa Trung đạt khu dân cư kiểu mẫu; năm 2020 và 2021 tiếp tục tập trung hoàn thiện và nâng cao 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.

 Năm 2022, xã Kỳ Hoa đặt mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao, theo đó tại hội nghị chuyên đề, Chi bộ thôn Hoa Trung thể hiện sự quyết tâm trong chi bộ nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân toàn thôn hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó quan tâm nhất vẫn là: Chú trọng nâng cao năng suất tại các cánh đồng sản xuất rau màu tập trung, nâng cao hiệu quả vườn hộ, khắc phục tình trạng vườn hoang, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, tăng thu nhập của từng hộ gia đình, chú trọng mở rộng tiêu chí nhà sạch - vườn đẹp, bổ sung hàng rào xanh, chỉnh trang các tuyến đường thắp sáng, rãnh thoát nước, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp giữ vững danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 Đảng uỷ xã chủ trì rút kinh nghiệm sau sinh hoạt chuyên đề điểm của chi bộ

Thảo luận góp ý các giải pháp thực hiện tại sinh hoạt chuyên đề, đa số các đảng viên chi bộ thôn Hoa Trung đều thống nhất: Chi bộ cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, huy động sự tham gia của lực lượng đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213/QĐ-TW, huy động sức dân để láng, nâng cấp đáy rãnh thoát nước dài gần 200m, đổ 350m đường GTNT tuyến đường trục thôn, làm hệ thống lan can bảo vệ tuyến đê; chỉnh trang, chăm sóc 180 cây hoa giấy, 350m hàng rào xanh, hệ thống cây chuỗi ngọc; tiếp tục nâng cấp và trồng bổ sung một số cây cảnh, hàng rào xanh, bồn hoa tại khuôn viên khu vực trung tâm thôn. Tập trung chỉ đạo sản xuất vườn hộ, cải tạo vườn tạp, phấn đấu 100% vườn hộ trong thôn đều được sản xuất, có sản phẩm thu hoạch, không có vườn hoang; xây dựng đạt 1-2 vườn mẫu, xây dựng và gắn biển 20-30 hộ đạt nhà sạch - vườn đẹp; 30 - 40 hộ đạt tiêu chí nhà sạch- bếp sạch - ngõ sạch; xây dựng 02 mô hình 10 hộ gia đình liền kề nhà sạch- bếp sạch-ngõ sạch.

Đồng chí Trần Thị Huyền, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, Trưởng đoàn 183 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên đề của chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên đề của Chi bộ Hoa Trung, đồng chí Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, Trưởng đoàn 183 đề nghị Đảng uỷ xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể mà nòng cốt là Hội Nông dân và Hội phụ nữ xã tiếp tục phát động sâu rộng phong trào chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và các tiêu chí khác một cách thống nhất, đồng bộ trong hội viên; chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, cập nhật và hướng dẫn hấp thụ hiệu quả các chính sách hỗ trợ trong xây dựng các mô hình kinh tế. Chi uỷ thôn Hoa Trung cần tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng các mô hình kinh tế, số lượng vườn hoang, vườn tạp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, cho từng chi đoàn, chi hội bám sát các tổ liên gia, các hộ gia đình vừa hướng dẫn, vừa hỗ trợ thực hiện; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của các hộ gia đình có đảng viên. Huy động sức dân đóng góp ngày công, vật liệu hoàn thiện các công trình giao thông, kênh mương, rãnh thoát nước đảm bảo tiêu chí đã đăng ký. Đồng chí Trưởng đoàn 183 cũng nhấn mạnh: nhà sạch - vườn đẹp trước tiên phải là nhà có thu nhập ổn định, vườn cho hiệu quả sản xuất cao, muốn sạch đẹp trước tiên phải no ấm, thu nhập tốt; vì vậy trọng tâm vẫn là chú trọng nâng cao năng xuất và hiệu quả lao động trên diện tích sản xuất và mô hình vườn hộ, quan tâm hướng dẫn, tư vấn ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho nông sản.

 Sau sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Hoa Trung, Đảng uỷ xã Kỳ Hoa đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, bổ cứu một số điểm trong điều hành thảo luận và việc phân công triển khai nghị quyết chuyên đề của chi bộ, đồng thời phân công chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ còn lại./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.394.876
    Online: 37